Consiliul local al municipiului Deva aduce la cunoştinţa cetăţenilor municipiului Deva, că în şedinţa Consiliului local al municipiului Deva din data de 30 iunie 2021, au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotărârea nr.242/2021 privind Aprobarea acordării de beneficii sociale, sub formă de tichete sociale, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor privind achiziționarea de centrale termice individuale pentru persoanele singure/familiile din municipiul Deva, racordate la sistemul centralizat de termoficare, care au venit net/lună/membru de familie de până la nivelul salariului minim net pe țară.

Hotărârea nr.246/2021 privind Acordarea de facilităţi fiscale pentru atragerea și realizarea de noi investiţii cu capital privat şi crearea de noi locuri de muncă în municipiul Deva.

Hotărârea nr.247/2021 privind Aprobarea criteriilor suplimentare de atribuire a terenului, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.

Hotărârile pot fi consultate pe site-ul Primăriei Deva: www.primariadeva.ro sau la sediul Primăriei municipiului Deva.

Direcția juridică și administrație publică locală

Director executiv,
Oana Mura

Compartiment administraţie publică locală

Ioana Nasta

Source