În urma finalizării evaluării dosarelor de candidatură stabilită în baza Dispoziției Primarului nr. 1499/2021 privind stabilirea comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor candidaturilor depuse în vederea selecției partenerului/partenerilor de Proiect în cadrul Programului RO-MEDIU: „Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare”, dosarele au obținut următoarele punctaje:

–        Dosar depus cu formular de înscriere nr. 87047/25.08.2021 – 75 puncte fiind declarat ADMIS

–        Dosar depus cu formular de înscriere nr. 86553/24.08.2021 – 75 puncte fiind declarat ADMIS

Punctajul minim pentru evaluarea dosarelor de candidatură este de 60 puncte.

Întrucât nu a fost înregistrată nicio contestație împotriva acestor rezultate se constată că acestea au rămas definitive.

Davidescu Mircea – președinte al comisiei de evaluare

Afișat la data de 15.09.2021, ora 15,30

 

Source