Cine poate primi alocație „europeană” pentru copii

Copiii născuți în străinătate sau în România, ai căror părinți lucrează legal în afara României, într-o țară din Uniunea Europeană au dreptul să primească alocație în țara în care își desfășoară activitatea părinții acestora și în cuantumul prevăzut de legislația țării respective, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Alocația „europeană” este o formă de prestație familială și are ca scop asigurarea securității sociale pentru salariații și lucrătorii independenți care își desfășoară activitatea într-un stat al Uniunii Europene, precum și pentru familiile acestora.

Dacă părinții care lucrează în Uniunea Europeană nu îndeplinesc criteriile necesare pentru a beneficia de prestații familiale în țara de angajare, pot solicita acordarea alocației de stat pentru copii în România – la primăria de domiciliu.

În cazul persoanelor cu domiciliul în municipiul Deva, cererea și actele necesare pentru obținerea alocației de stat pentru copii (disponibile pe www.primariadeva.ro, Secțiunea Direcția de Asistență Socială – PROBLEME/TIPIZATE/LĂMURIRI ) se transmit electronic, pentru VERIFICARE, Direcției de Asistență Socială Deva, pe adresa de e-mail: [email protected].
Potrivit legislației în vigoare, cuantumul alocației de stat pentru copii este:
– 427 de lei/lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități
– 214 lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani, precum și pentru tinerii care au împlinit 18 ani și care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional
– 427 de lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 18 ani, în cazul copiilor cu dizabilități.

Informații suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0799.992.311, 0755.878.814 (Serviciul Evidenţă şi Plată Beneficii de Asistenţă Socială), de luni până joi – între orele 8:00-16:30 şi vineri – între orele 8:00-14:00.

De la începutul anului, 160 de familii din municipiul Deva au solicitat Direcției de Asistență Deva acordarea alocației de stat pentru copii.

Direcția de Asistență Socială Deva

Source