Cetățeni de Onoare ai Municipiului Deva

Am avut astăzi bucuria să confer titlul de ,,Cetățean De Onoare” domnului  Marcel Lapteș și domnului Mircea Lac.

Sunt doi oameni deosebiți, care de-a lungul anilor și-au adus aportul la promovarea municipiului Deva și a județului Hunedoara.

Domnul Marcel Lapteş s-a născut la 28 iulie 1942. Este profesor, etnolog, publicist, etnograf și scriitor. De peste patru decenii studiază profilul complex al culturii populare hunedorene, desfășurându-și activitatea în domeniul etnologic, antropologic și folcloric.

Marcel Lapteș este autorul a peste 40 de recenzii de cărți, cronici literare, biografii și articole de etnografie și folclor în publicații locale și naționale – Tribuna, Ramuri, Luceafărul, Vatra, România literară, Tomis, Vatra Carașului, Miorița, Ritmuri hunedorene etc.

A organizat expoziții de artă populară hunedoreană în peste 20 de localităţi din județ, în toate formele etno-folclorice, la așezămintele culturale din mediul sătesc și a participat la numeroase manifestări de specialitate – simpozioane, congrese, comunicări, tabere științifice în țară și în străinătate la Oviedo și Bilbao (Spania), Rennes (Franța), Uzdin și Zrenjanin (Serbia), Budapesta, Sofia și Chișinău.          

Este și membru al Secției Naționale Deva – România a Organizației Internaționale de Folclor (IOV) afiliată la UNESCO, cu statutul B din Austria al Asociației Oamenilor de Teatru România al Asociației Folcloriștilor Români ,,Ovid Densușeanu”.       

Lucrările publicate denotă bogata sa activitate în domeniul etnologiei, al etnografiei şi al folclorului hunedorean.

Domnul Mircea Lac s-a născut la 19 iulie 1945. A pornit în carieră ca și învățător, apoi  profesor. În anul 1975, profesorul Mircea Lac a înfiinţat clasa de ,,Artă tradiţională” în cadrul Liceului Pedagogic din Deva. În ultimii ani din cariera sa profesională a fost profesor la clasa de „Artă tradiţionalăˮ a Palatului Copiilor din Deva, până în anul 2009, când s-a pensionat.

A iniţiat elevii în arta lemnului, a gravării acestuia, în confecţionarea tiparelor de piatră, turnarea cositorului și a alamei, în confecţionarea podoabelor de port după procedee din „Pădureniiˮ Hunedoarei, în pictură pe lemn şi sticlă, măşti populare, ouă încondeiate etc.

Împreună cu elevii pe care i-a modelat să iubească arta și frumosul a participat la numeroase evenimente, expoziții și festivaluri naționale și internaționale – România, Franța Elveția, Belgia, Germania, Bulgaria.

Mircea Lac are numeroase comunicări, articole și alte lucrări publicate în reviste de specialitate.

Este membru fondator şi preşedinte al Asociaţiei neguvernamentale şi nonprofit ,,Obârșii” care are drept scop promovarea patrimoniului culturii populare în rândul tinerilor din România şi al  ţărilor Uniunii Europene, prin valorificarea principiilor etice, cu valoare transistorică, pe care românii le-au experimentat în orizontul  fiinţei lor, normat de rituri, datini şi obiceiuri, precum şi impunerea acestor valori în conştiinţa universală.

Cei doi profesori sunt fără îndoială personalităţi ale culturii, artei și  învăţământului devean și hunedorean.

Le mulțumesc pentru implicarea lor în viața comunității și pentru rezultatele deosebite care sunt și vor rămâne mărturie a tradițiilor și culturii orașului Deva și a județului Hunedoara.

Respect și stimă pentru dumneavoastră, dragi oameni deosebiți!

Nicolae-Florin OANCEA

Primarul Municipiului Deva

Source