Ce se întâmplă cu asociațiile de proprietari care rămân fără președinte

Direcția de Asistență Socială Deva – prin Compartimentul Asociații de Proprietari a solicitat asociațiilor de proprietari din municipiul Deva actualizarea bazei de date, conform prevederilor legale.

În urma actualizării, până în prezent, se constată că mai multe asociații nu funcționează în formula completă. Concret, nu au un președinte ales cu respectarea prevederilor legii, președintele nu este membru al asociației de proprietari sau acesta a demisionat – cazuri în care, în activitatea asociației, ar putea apărea anumite blocaje.

Ce prevede legea în astfel de situații?

În primul rând, potrivit Legii asociațiilor de proprietari nr. 196/2018, comitetul executiv – din care face parte și președintele – poate fi format doar din proprietari care sunt membri ai asociației, aleși de jumătate plus unu din numărul proprietarilor prezenți la adunarea generală.

Membrii comitetului executiv (deci, și președintele) sunt aleși pe o perioadă de maximum 4 ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului.

Dacă mandatul președintelui asociației încetează înainte de termen – cum se întâmplă, de pildă, în cazul demisiei -, comitetul executiv are obligația să convoace adunarea generală a proprietarilor pentru alegerea unui nou președinte, în termen de 5 zile de la luarea la cunoștință a demisiei, conform art. 56 alin. 2 din lege. În același timp, vechiul președinte are la dispoziție tot 5 zile de la încetarea mandatului pentru a transmite noului președinte documentele și bunurile asociației pe care le-a avut în administrare sau folosire.

Potrivit legii, până la alegerea unui nou președinte, asociația de proprietari își poate continua activitatea, având în vedere prevederile art. 55, potrivit cărora „Comitetul executiv avizează toate documentele asociației de proprietari (…)”, „duce la îndeplinire hotărârile adunării generale și urmărește respectarea prevederilor legale, a statutului, a acordului de asociere și a regulamentului condominiului”.

Pe de altă parte, același articol menționează, printre atribuțiile comitetului executiv, și gestionarea situațiilor excepționale și de criză, iar lipsa președintelui din conducerea asociației de proprietari poate fi considerată o situație excepțională.

Direcția de Asistență Socială Deva

Source