Ce riscă proprietarii de apartamente care au datorii la întreținere

Asociațiile de proprietari din municipiul Deva întregistrează, în fiecare an, restanțieri la plata cheltuielilor de întreținere. Pe listele de plată figurează chiar și restanțe care depășesc 50.000 de lei, iar datornicii pun în pericol furnizarea serviciilor pentru ceilalți proprietari de apartamente din bloc.

Potrivit Legii asociațiilor de proprietari nr. 196/2018, cotele de contribuție trebuie plătite în maximum 30 de zile calendaristice de la afișarea listei lunare de plată. După această perioadă, asociația de proprietari aplică penalități de maximum 0,2% pentru fiecare zi de întârziere.

Pe de altă parte, administratorul asociației trebuie să notifice, în scris, restanțierii asupra datoriilor și, totodată, să aducă la cunoștința președintelui și comitetului executiv situația restanțelor.

Conform aceluiași act normativ, președintele asociației are obligația să acționeze în judecată proprietarii de apartamente cu restanțe mai vechi de 90 de zile și mai mari decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară. De asemenea, legea permite președintelui asociației de proprietari să pună ipotecă pe apartamentele datornicilor – ceea ce înseamnă că proprietarul nu-și poate vinde locuința, dacă dorește acest lucru, până la plata integrală a restanțelor.

Totodată, asociația beneficiază și de un privilegiu general mobiliar asupra bunurilor din apartamentele ipotecate.

Potrivit legii, ipoteca imobiliară poate fi radiată la cererea președintelui asociației (în cel mult 10 zile de la plata sumei datorate de restanțier) sau de către proprietar – pe baza unui document care dovedește plata datoriilor.

Direcția de Asistență Socială Deva

Source