Ce activități desfășoară, în luna noiembrie, beneficiarii de ajutor social

Un număr de 39 de persoane care beneficiază de ajutor social, aflate în evidențele Direcției de Asistență Socială Deva, participă, în luna noiembrie, la lucrările de curățenie și întreținere a locurilor de joacă din municipiu – organizate de Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva.

Activitățile se desfășoară potrivit Planului de acțiuni de interes local pentru anul acesta, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39/2021.

În luna noiembrie 2021, cei 39 de beneficiari de ajutor social (dintre care mai mult de jumătate sunt femei) au obligația să efectueze între 7 și 50 de ore de muncă. Numărul orelor de muncă se calculează în funcție de cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură și de nivelul salariului de bază minim pe țară garantat în plată.

Ajutorul social se acordă lunar, conform Legii nr. 416/2001, actualizată, iar valoarea acestuia este influențată de numărul membrilor familiei (ex.: 142 lei/lună – în cazul persoanei singure sau 710 lei/lună – în cazul unei familii de 10 persoane).

Pentru sumele acordate ca ajutor social, una sau mai multe persoane majore, apte de muncă, din familia beneficiară au OBLIGAȚIA să presteze acțiuni sau lucrări de interes local, fără a depăși regimul normal de lucru. Fac EXCEPȚIE de la îndeplinirea aceastei obligații persoanele care au în îngrijire copii de până la 7 ani (sau până la 18 ani, în cazul copilului cu dizabilități), persoane vârstnice cu dizabilități care nu beneficiază de asistent personal sau care participă la un program de pregătire profesională ori sunt încadrate în muncă.

REFUZUL de a efectua orele de muncă atrage SUSPENDAREA ajutorului social.  

Plata ajutorului social se efectuează de către Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Hunedoara, pe baza situațiilor transmise, lunar, de către Direcția de Asistență Socială Deva.

Direcția de Asistență Socială Deva

Source