Conform Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile şi a Hotărârii de Guvern nr. 974/2004 de aprobare a „Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabiie”, producătorii de apă prelevează şi analizează un numar de probe de apă din fiecare zonă de aprovizionare în conformitate cu ” Programul de monitorizare a calităţii apei potabile”

Laboratoarele SC APA PROD SA Deva efectuează verificarea calităţii apei potabiie :
– la ieşirea din staţia de tratare
– la ieşirea din rezervoarele dc inmagazinare
– la consumatorii din zonele de aprovizionare unde se distribuie apă potabilă de către societatea noastră
Programul de monitorizare prevede :
– punctele de prelevare
– numărul de probe dc apă analizate în fiecare zonă de aprovizionare
– param etrii care se determină ; microbiologici, chim ici şi indicatori.
Pentru perioada : 1 – 28 FEBRUARIE 2022, vă transmitem date referitoare la calitatea apei potabile furnizate de societatea noastră 

>> Consultă BULETINUL DE VERIFICARE A CALITĂȚII APEI POTABILE ÎN MUNICIPIUL DEVA <<

Source