Bani pentru elevii care nu au absenţe la şcoală!

Direcţia de Asistenţă Socială Deva aduce la cunoştinţa familiilor şi persoanelor singure, din municipiul Deva, care au în întreţinere şi în îngrijire copii cu vârsta de până la 18 ani că pot beneficia de alocaţie pentru susţinerea familiei, dacă au venituri nete lunare mai mici de 530 de lei pe membru de familie. 

Alocaţia pentru susţinerea familiei are ca scop completarea veniturilor familiei pentru asigurarea unor condiţii mai bune de creştere şi educare a copiilor şi este condiţionată de prezenţa la cursuri a copiilor de vârstă şcolară.

Potrivit legii, plata alocaţiei pentru susţinerea familiei se suspendă sau se diminuează în funcţie de numărul de absenţe nemotivate de pe parcursul unui semestru şcolar. Suspendarea alocaţiei intervine dacă elevul are mai mult de 20 de absenţe nemotivate într-un semestru.

Cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei se stabileşte în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie, numărul copiilor din familie şi tipul familiei (cu unu sau cu doi părinţi).

Actele necesare pentru solicitarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, cuantumul alocaţiei şi lista bunurilor care conduc la excluderea acordării acestei forme de sprijin pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Deva – www.primariadeva.ro, Secţiunea Direcţia de Asistenţă Socială –  Probleme/Tipizate/Lămuriri sau accesând linkul: http://www.primariadeva.ro/probleme-tipizate-lamuriri-directia-de-asistenta-sociala/.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numere de telefon 0799.992.311, 0755.878.814 (Serviciul Evidenţă şi Plată Beneficii de Asistenţă Socială), de luni până joi – între orele 8:00-16:30 şi vineri – între orele 8:00-14:00.

Direcţia de Asistenţă Socială

Source