Au fost semnate contractele de proiectare pentru redimensionarea instalației de gaz la blocurile ANL1 și ANL2

Primăria Municipiului Deva – prin Direcția de Asistență Socială Deva a semnat contractele de proiectare pentru următoarele obiective de investiții:

1. „Redimensionare instalație de gaz pentru imobilul situat în municipiul Deva, Aleea Moților, nr. 2A”
Obiectul contractului: servicii de proiectare faza Documentația Tehnică a Lucrărilor de Intervenții (DALI), expertiza tehnică (dacă este cazul) și documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor.
Valoarea contractului: 14.790 lei (fără TVA).
Durata estimată a contractului: 02.08.2021.
2. „Redimensionare instalație de gaz pentru imobilul situat în municipiul Deva, Strada Mihai Eminescu, Bl. T1″
Obiectul contractului: servicii de proiectare faza Documentația Tehnică a Lucrărilor de Intervenții (DALI), expertiza tehnică (dacă este cazul) și documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor.
Valoarea contractului: 11.100 lei (fără TVA).
Durata estimată a contractului: 02.08.2021.
Serviciile de proiectare faza DALI, expertiza tehnică și documentațiile pentru obținerea avizelor și acordurilor vor fi realizate de S.C. „Total Business Land” S.R.L. Alba-Iulia.
Investițiile sunt finanțate din bugetul local al municipiului Deva.

Direcţia de Asistenţă Socială Deva

Source