Asociațiile de proprietari care nu au conducere completă riscă amenzi de până la 5.000 de lei!

Aproape 80 de asociații de proprietari dintre cele 424 care funcționează în municipiul Deva nu sunt organizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Practic, nu au președinte sau nu pot oferi informații complete cu privire la acesta, iar, în unele cazuri, își desfășoară activitatea, de mai mulți ani, chiar și fără comitet executiv sau cenzor – conform reprezentanților Compartimentului Asociații de Proprietari din cadrul Direcției de Asistență Socială Deva.
Potrivit Legii nr. 196/2018, care reglementează organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, adunarea generală, comitetul executiv, președintele și cenzorul sau comisia de cenzori sunt structuri OBLIGATORII pentru asociațiile de proprietari din blocurile care au mai mult de 10 apartamente.
De asemenea, legea prevede un termen de 30 de zile în care președintele asociației de proprietari este OBLIGAT să transmită autorităților administrației publice locale orice modificare cu privire la datele de contact ale conducerii asociației și ale administratorului – în vederea facilitării comunicării dintre autorități și asociație. Dacă asociația nu are președinte, obligația revine comitetului executiv.
Asociațiile de proprietari care nu au conducere completă vor fi NOTIFICATE, în scris, de către Compartimentul Asociații de Proprietari al DAS Deva să își organizeze activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În caz contrar, riscă amenzi de până la 5.000 de lei.
IMPORTANT! Potrivit Legii nr. 196/2018, neconvocarea adunării generale (în cadrul căreia proprietarii aleg conducerea asociației), precum și neîndeplinirea atribuțiilor de către președinte, membrii comitetului executiv, cenzor sau administrator constituie contravenții și se sancționează cu amenzi de la 200 lei la 1.000 lei, respectiv de la 2.500 lei la 5.000 lei.
DE REȚINUT! Proprietarii de apartamente și reprezentanții asociațiilor de proprietari pot solicita Direcției de Asistență Socială Deva consiliere sau îndrumare cu privire la obligațiile și drepturile ce le revin, conform legii, în administrarea proprietății comune.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE se pot obține la numerele de telefon 0755.878.637 sau 0254.218.030 / Tasta 7 (Compartiment Asociații de Proprietari), de luni până joi – între orele 8:00-16:30 sau vineri – între orele 8:00-14:00.

Direcția de Asistență Socială Deva

Source