Asistenţă juridică GRATUITĂ pentru persoanele defavorizate!

Avocaţi ai Baroului Hunedoara vor acorda, GRATUIT, asistenţă juridică orientativă persoanelor defavorizate aflate în evidenţa Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ca urmare a unei convenţii de colaborare între Barou şi DAS Deva, a cărei încheiere a fost aprobată de consilierii locali în şedinţa ordinară din 30 august 2021.

Concret, persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate le vor fi oferite opinii și informații juridice orientative, vor fi îndrumate și consiliate juridic în vederea promovării de acțiuni la instanțele de judecată, precum și pentru apărarea unor drepturi sau încheierea de contracte ori alte acte juridice.

În baza convenţiei de colaborare între Baroul Hunedoara și DAS Deva, de acordarea asistenţei juridice orientative gratuite vor beneficia următoarele categorii de persoane:

– beneficiarii dreptului la ajutor social

– beneficiarii dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei

– beneficiarii dreptului la serviciile de cantină socială – Masa pe roți

– beneficiarii dreptului la serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

– beneficiarii dreptului la serviciile de găzduire în Adăpostul de urgenţă pe timp de noapte Deva

– beneficiarii dreptului la indemnizaţie pentru persoană cu dizabilităţi (grad grav, cu însoţitor)

– persoanele vârstnice, beneficiare ale dreptului la serviciile „Clubului Seniorilor”

– alte persoane aflate în situaţii de vulnerabilitate, care intră în atenţia DAS Deva, ca urmare a autosesizării sau a sesizării altor instituţii.

Modalitatea de acordare a asistenţei juridice orientative gratuite:

– pentru membrii „Clubului Seniorilor”, DAS Deva va organiza, la sediul clubului, întruniri tematice la care avocaţi ai Baroului Hunedoara vor prezenta beneficiarilor prevederi legale şi noutăţi legislative din domeniile de interes specifice acestei categorii sociale

– pentru celelalte categorii de beneficiari, asistenţa juridică orientativă gratuită va fi acordată, pe bază de programare, la sediul Baroului Hunedoara.

În plus, DAS Deva va organiza, periodic, întruniri cu tematică juridică, la care vor putea participa mai multe persoane din toate categoriile de beneficiari şi în cadrul cărora avocaţi ai Baroului Hunedoara vor prezenta prevederi legislative pe diferite teme de interes.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0755.878.371 (Biroul Asistenţă comunitară, Intervenţie în situaţii de urgenţă, Prevenire marginalizare socială), de luni până joi – între orele 8:00-16:30 sau vineri – între orele 8:00-14:00.

Direcţia de Asistenţă Socială Deva

Source