În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit H.C.L. nr. 72/26.03.2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată), publicăm pe site-ul şi la avizierul Primăriei Deva următoarea documentaţie de urbanism:

1. P.U.Z. Demararea Etapei 2 – Etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentatia:
– PUZ ,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI”

– Beneficiari: Kasler Gheorghe, Kasler Zoltan şi Kasler Kinga
– Amplasament: Municipiul Deva, Strada Zăvoi, nr. 56;
– Proiectant: S.C. C&M Geprotim S.R.L. arhitect Crîng Cornel.

Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Informaţii de interes public, Urbanism, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi Amenajare a Teritoriului, în perioada 02.02.2022-21.02.2022.
Observaţiile vor putea fi transmise, prin poştă pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, sau pe adresa de e-mail [email protected], până în data de 21.02.2022.

   Arhitect şef,                            Compartiment ICPPUAT,
  Raluca Lăzăruţ                               Valentin Grunţă

Source