În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit H.C.L. nr. 72/26.03.2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată), vă prezentăm următoarea documentaţie de urbanism:

1. P.U.Z. PUZ ,, REAMENAJARE PARC – PIAŢA I.C. BRĂTIANU-MUNICIPIUL DEVA”
– Iniţiator: MUNICIPIUL DEVA;
– Amplasament: municipiul Deva, Piaţa I.C. Brătianu
– Proiectant: S.C. Compact S.R.L.- coordonator R.U.R. – arhitect Popa Ilie Ilisie.

Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Informaţii de interes public, Urbanism, Dezvoltarea urbana, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi Amenajare a Teritoriului, în perioada 24.09.2021-04.10.2021.
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Deva – Compartiment Centrul de Informare a Cetăţeanului, prin poştă pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, sau pe adresa de e-mail [email protected] până în data de 04.10.2021.
Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: consilier Irina Igreţ din cadrul Compartimentului Informarea si Consultarea Publicului pentru Planurile de Urbanism si Amenajarea Teritoriului – Primăria municipiului Deva,

Arhitect şef,                                Compartiment ICPPUAT,
Ionescu Mihai Marian                  Igreţ Irina Ana

Source