În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit H.C.L. nr. 72/2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului”, a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată), publicăm pe site-ul şi la avizierul Primăriei municipiului Deva următoarea documentaţie de urbanism:

1. P.U.Z.  EtapA 1 etapa pregătitoare PUZ – anunţarea intenţiei de elaborare cu privire la documentatia:
– PUZ ,,ZONA DE LOCUINŢE SEMICOLECTIVE ŞI CLĂDIRE MIXTĂ”
– Beneficiar S.C. DOMIO STONES SRL;
– Amplasament: municipiul Deva, strada Mihail Sadoveanu, nr.38, CF Nr: 79127, judeţul Hunedoara;
– Proiectant: S.C. ArchiStudio S.R.L.

Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Informaţii de interes public, Urbanism, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi Amenajare a Teritoriului, în perioada 05.02.2022-15.02.2022

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Deva – Compartiment Centrul de Informare a Cetăţeanului, prin poştă, pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, sau pe adresa de e-mail [email protected], până în data de 15.02.2022.
Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: consilier Igreţ Irina din cadrul Compartimentului Informarea si Consultarea Publicului pentru Planurile de Urbanism si Amenajarea Teritoriului – Primăria municipiului Deva.

   Arhitect şef,                    Compartiment ICPPUAT,
  Lăzăruţ Raluca                           Igreţ Irina Ana

Source