În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit H.C.L. nr. 72/26.03.2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată), publicăm pe site-ul şi la avizierul Primăriei municipiului Deva următoarea documentaţie de urbanism:

1. P.U.Z. ANUNŢĂM demararea Etapei 1 – etapa pregătitoare PUZ – anunţarea intenţiei de elaborare cu privire la documentatia:,,PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE”
– Beneficiar: SPITZEL ROBERT CLAUDIU;
– Amplasament: municipiul Deva, zona străzii Plaiului CF Nr. 77861, judeţul Hunedoara;
– Proiectant: S.C. AGG Arhitectura S.R.L.- coordonator RUR arh. Mihai Radu

Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Informaţii de interes public, Urbanism, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi Amenajare a Teritoriului, în perioada 25.11.2021-06.12.2021
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Deva – Compartiment Centrul de Informare a Cetăţeanului, prin poştă, pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, sau pe adresa de e-mail [email protected], până în data de 06.12.2021.
Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: consilier Igreţ Irina din cadrul Compartimentului Informarea si Consultarea Publicului pentru Planurile de Urbanism si Amenajarea Teritoriului – Primăria municipiului Deva.

Arhitect şef,                             Compartiment ICPPUAT,
Lăzăruţ Raluca                                Igreţ Irina Ana

Source