Consiliul local al municipiului Deva aduce la cunoştinţa cetăţenilor municipiului Deva, că în şedinţa Consiliului local al municipiului Deva din data de 14 iulie 2021, au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotărârea nr.269/2021 privind Aprobarea noului Regulament de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Deva.

Hotărârea   nr.270/2021 privind Aprobarea Statutului municipiului Deva. 

       Hotărârile pot fi consultate pe site-ul Primăriei Deva: www.primariadeva.ro sau la sediul Primăriei municipiului Deva.

 

Direcția juridică și administrație publică locală

                   Director executiv,

                        Oana Mura                                                       

Compartiment administraţie publică locală                                                       

      Ioana Nasta                                                                      

                                                                                       

 

Source