În contextul lansării unui potenţial apel de proiecte pentru accesarea fondurilor externe neram bursabile Municipiul Deva anunţă organizarea procedurii de selecţie a unui partener interesat în vederea depunerii cererii de finanţare aferente implementării unui proiect în cadrul apelului de proiecte (Apelul 3) ”Măsuri de reducere a contaminării cu substanţe periculoase în depozite municipale temporare”.

Source