ANUNȚ

recrutare de personal medico-sanitar și registratori medicali pentru Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 organizat în incinta Centrului Cultural Drăgan Muntean Deva

Primăria Municipiului Deva recrutează, în vederea încheierii de contracte de prestări servicii în baza prevederilor ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 3 / 2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, medici, asistenți medicali și registratori medicali pentru Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 organizat în incinta Centrului Cultural Drăgan Muntean Deva .
Pot lucra în Centrul de vaccinare :
în calitate de medic / asistent medical – persoanele care îşi exercită profesia cu respectarea Legii nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144 / 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările şi completările ulterioare .
în calitate de registrator medical – persoanele care au studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat și care posedă cunoștințe de operare PC – nivel de bază .
Pentru activitatea prestată în cadrul Centrului de vaccinare, personalul medico-sanitar și registratorii medicali beneficiază de plata pentru timpul efectiv lucrat cu tarif orar diferențiat în baza contractului de prestări servicii, după cum urmează :
– 90 lei brut/oră pentru medici;
– 45 lei brut/oră pentru asistenți medicali;
– 20 lei brut/oră pentru registratori medicali.

Programul de lucru al Centrului de vaccinare este de luni pană duminică între orele 8 – 20, iar programul individual de lucru va fi stabilit de medicul coordonator al Centrului de vaccinare în funcție de disponibilitatea personalului .
Persoanele care își manifestă disponibilitatea de a lucra în cadrul Centrului de vaccinare vor depune la registratura Primăriei Municipiului Deva din Piața Unirii nr. 4 următoarele documente :
a) cerere pentru intrare în relație contractuală cu U.A.T. Municipiul Deva pentru realizarea activității de vaccinare împotriva COVID-19 ;
b) carte de identitate – copie ;
c) documente care atestă înscrierea în una dintre categoriile de personal necesar desfășurării activității de vaccinare: medic, asistent medical, registrator medical – copie .
d) extras de cont bancar ( IBAN-ul în care se vor efectua plățile) .
Contractele vor fi încheiate în funcție de necesarul de personal din Centrul de vaccinare .
Personalul medico-sanitar ( medici, asistenți medicali ) și registratorii medicali care își defășoara activitatea la un furnizor de servicii medicale care are încheiat un contract de furnizare de servicii medicale cu o casă de asigurări de sănătate, poate desfășura activitate în cadrul Centrului de vaccinare în afara programului de activitate stabilit și prevăzut în cadrul contractului încheiat cu aceasta .
Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0254 / 21.85.79, int. 112 – Serviciul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva sau la adresa de mail [email protected].

<<< Cerere pentru intrarea în relaţie contractuală cu autoritatea locală pentru realizarea activităţii de vaccinare împotriva COVID-19 >>>

Source