Anunţ public privind PUD: ,,LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI

     În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit H.C.L. nr. 72/2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată), vă solicităm publicarea pe site-ul şi la avizierul Primăriei municipiului Deva a următoarei documentaţii de urbanism:

1. PUD ,, LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI”
Amplasament: municipiul Deva, Strada Prunilor, F.N., judeţul Hunedoara
Beneficiar: Savu Brumar Daniela Olivia
Proiectant: – Biroul de Arhitectură Pop Oliviu Marius S.R.L.
coordonator-arhitect Pop Oliviu Marius

Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primăriei  www.primariadeva.ro, Informaţii de interes public, Urbanism, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi Amenajare a Teritoriului în perioada 15.06.2021 – 05.07.2021.
Observaţiile vor putea fi transmise pe adresa de e-mail [email protected], până în data de 05.07.2021.

Arhitect şef,                          Compartiment ICPPUAT,
Mihai Marian Ionescu         Valentin Grunță

Source