În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, a H.C.L. nr.72/2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată), publicăm pe site-ul şi avizierul Primăriei municipiului Deva următoarea documentaţie de urbanism:

1. P.U.D. ,,LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, PISCINĂ, FILIGORIE, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI”
– Beneficiari: ORAC EUGEN NICOLAE şi ORAC PETCA ROMELIA LAVINIA
– Amplasament: municipiul Deva, strada Retezat, nr.30F, CF Nr: 78246, 78256, 78380, 78391, judeţul Hunedoara
– Proiectant: S.C. Brilaco Proiect Design SRL – coordonator RUR arh. Pop Oliviu

Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Informaţii de interes public, Urbanism, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi Amenajare a Teritoriului, în perioada 04.10.2021 – 25.10.2021. .
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Deva – Compartiment Centrul de Informare a Cetăţeanului, prin poştă, pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, sau pe adresa de e-mail [email protected], până în data de 25.10.2021.
Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: consilier Igreţ Irina din cadrul Compartimentului Informarea si Consultarea Publicului pentru Planurile de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

Arhitect şef,                              Compartiment ICPPUAT,
Ionescu Mihai Marian                  Igreţ Irina Ana

Source