În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, a H.C.L. nr.72/2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată), publicăm pe site-ul şi avizierul Primăriei Municipiului Deva următoarea documentaţie de urbanism:

1. P.U.D. ,,LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE LA FRONTUL STRADAL ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI”
– Beneficiari: MIRCEA EMIL FLORIN şi MIRCEA ERICA FLORICA
– Amplasament: municipiul Deva, strada Iosif Vulcan, nr. 116B, CFNr. 78563, judeţul Hunedoara
– Proiectant: S.C. Ilproarh SRL coordonator RUR arh. Ilişiu Eugen

Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Informaţii de interes public, Urbanism, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi Amenajare a Teritoriului, în perioada 10.12.2021 – 30.12.2021. .
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Deva – Compartiment Centrul de Informare a Cetăţeanului, prin poştă, pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, sau pe adresa de e-mail [email protected], până în data de 30.12.2021.
Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: consilier Irina Igreţ din cadrul Compartimentului Informarea si Consultarea Publicului pentru Planurile de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

Arhitect şef,                       Compartiment ICPPUAT,
Lăzăruţ Raluca                    Igreţ Irina Ana

Source