În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, a H.C.L. nr.72/2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată), vă solicităm publicarea pe site-ul şi avizierul Primăriei municipiului Deva a următoarei documentaţii de urbanism:

Anunţ public privind PUD: ,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI”

1.

P.U.D.

 ,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI”

Beneficiari: KISS MIHAI ANDREI şi KISS MONIKA

Amplasament: municipiul Deva, strada Brânduşei, nr. 31, CF Nr. 77660, judeţul Hunedoara

Proiectant: S.C. Birou de Arhitectură Pop Oliviu Marius S.R.L.

Consultarea documentaţiei poate fi

           Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Informaţii de interes public, Dezvoltarea urbana, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi Amenajare a Teritoriului, în perioada 21.05.2021-10.06.2021.     .

           Observaţiile vor putea fi transmise, prin poştă pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, sau pe adresa de e-mail [email protected], până în data de 10.06.2021.

           Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: consilier Irina Igreţ din cadrul Compartimentului Informarea si Consultarea Publicului pentru Planurile de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

        Arhitect şef,                                                       Compartiment ICPPUAT,

   Ionescu Mihai Marian                                                 Igreţ Irina Ana

Source