În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, a H.C.L. nr.72/2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată), vă solicităm publicarea pe site-ul şi avizierul Primăriei municipiului Deva a următoarei documentaţii de urbanism:

1. P.U.D ,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ, FOIŞOR, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI LA UTILITĂŢI ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER”
– Beneficiari: ONICIUC ANTONELA DANIELA şi ONICIUC ILIE CRISTINEL
– Amplasament: municipiul Deva, strada Nicolae Tonitza, fn, C.F. Nr. 70417, judeţul Hunedoara
– Proiectant: S.C. Keops Urban Concept SRL, coordonator RUR arhitect Kalauz Maria Angela

Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Informaţii de interes public, urbanism, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi Amenajare a Teritoriului, în perioada 02.07.2021- 23.07.2021.
Observaţiile vor putea fi transmise prin poştă pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, sau pe adresa de e-mail [email protected], până în data de 23.07.2021.
Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: consilier Irina Igreţ din cadrul Compartimentului Informarea si Consultarea Publicului pentru Planurile de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

Arhitect şef,                               Compartiment ICPPUAT,
Ionescu Mihai Marian                Igreţ Irina Ana

Source