ANUNŢ demararea Etapei 1 – etapa pregătitoare PUZ – anunţarea intenţiei de elaborare cu privire la documentatia PUZ ,,PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE INDIVIDUALE, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI”

     În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit H.C.L. nr. 72/26.03.2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată), facem următorul anunț:

ANUNŢĂM demararea Etapei 1 – etapa pregătitoare PUZ – anunţarea intenţiei de elaborare cu privire la documentatia:

          PUZ ,,PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE INDIVIDUALE, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI

–       Beneficiari: Fodor Ludovic şi Fodor Eva, Haicu Lucian şi Haicu Daniela Maria, Cristescu Costică şi Cristescu Tudoriţa;

–       Amplasament: Municipiul Deva, Strada Petre Ispirescu, nr. 8;

–       Proiectant: S.C. EUROEIS PROCONS S.R.L. arhitect Hamoş Emilia.

     Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Informaţii de interes public, Urbanism, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi Amenajare a Teritoriului, în perioada 07.09.2021-20.09.2021.    

           Observaţiile vor putea fi transmise, prin poştă pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, sau pe adresa de e-mail [email protected], până în data de 05.07.2021.

                  Arhitect şef,                                                 Compartiment ICPPUAT,            

           Ionescu Mihai Marian                                                    Valentin Grunţă

Source