Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Deva

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE A ACTUALIZĂRII PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA, JUD. HUNEDOARAIniţiator:    Primăria Municipiului Deva

Elaborator: SC ICEBERG SRL Timişoara-proiectant general

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII asupra documentelor expuse/disponibile pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro sau la sediul Primăriei Municipiului DEVA în perioada 17 iunie 2021 – 04 august 2021, între orele 8.00 – 16.00

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA:

  • Etapa de elaborare a propunerilor ce vor fi supuse avizării – consultarea publicului şi anumitor factori interesaţi, precum şi organizaţii ale societăţii civile, asociaţii profesionale, asociaţii ale sectorului de afaceri, reprezentanţi ai cetăţenilor, asupra evoluţiei propunerilor preliminare, a alternativelor şi opţiuni preferate, astfel încât să fie preîntâmpinate eventualele dezacorduri sau contestări. Consultarea publicului şi factorilor interesaţi se va face prin anunţuri la sediul Primăriei, anunţuri în presa locală, anunţuri pe propria pagină de internet şi o şedinţă publică de dezbatere publică. Perioada etapei de consultare este de 45 de zile, perioadă în care va avea loc şi o şedinţă de dezbatere publică, anunţată public în prealabil, organizată la 20 de zile de la data anunţării începerii etapei. Rezultatele consultării vor fi puse la dispoziţia publicului prin anunţuri la sediul Primăriei şi propria pagină de internet timp de 15 zile de la data dezbaterii publice. Pe tot parcursul de 45 de zile, la locul expunerii soluţiei, va fi la dispoziţia publicului un caiet de observaţii.
  • Sedinţa de dezbatere publică asupra propunerilor preliminare – va avea loc joi, 8 iulie 2021, ora 12:00, la sediul Primăriei Municipiului Deva, Sala de ședințe. Cetățenii care doresc să participe la dezbaterea publică, işi vor anunța intenția de participare până cel târziu în data de 07.07.2021, ora 12.00, prin e-mail [email protected] unde vor preciza numele și numărul de telefon.

Observații, sugestii și propuneri asupra propunerilor preliminare pot fi depuse la sediul Primăriei Deva, Piața Unirii, nr. 4, precum şi pe adresa de e-mail [email protected] în perioada 17 iunie – 04 august 2021.                                                                                     

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Igreţ Irina, adresa: Deva, Piața Unirii, nr. 4, telefon: 0254 213435, email: [email protected]

                   Arhitect şef,                                                 Compartiment ICPPUAT,            

           Ionescu Mihai Marian                                                Igreţ Irina Ana

Source