A fost semnat contractul de proiectare pentru realizarea sistemului de încălzire la blocul social de pe Aleea Streiului

Direcția de Asistență Socială Deva a semnat contractul de proiectare pentru obiectivul de investiții „Realizare sistem de încălzire pentru imobilul situat în Deva, Aleea Streiului, nr. 24″, aflat în administrarea DAS Deva.
Obiectul principal al contractului: servicii de proiectare faza Documentația Tehnică a Lucrărilor de Intervenții (DALI), Expertiza tehnică (dacă este cazul) și Documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor.
Valoarea contractului
: 11.000 lei (fără TVA). Prețul contractului este ferm – nu va suferi actualizări sau ajustări.
Durata estimată a contractului: 27.08.2021, astfel:
– Etapa I: Expertiza tehnică (dacă este cazul) și documentațiile pentru obținerea avizelor și acordurilor – până în data de 05.08.2021;
– Etapa II: DALI – până în data de 27.08.2021.
Serviciile de proiectare faza DALI, expertiza tehnică (dacă este cazul) și documentațiile pentru obținerea avizelor și acordurilor vor fi realizate de S.C. „Abcony Serv” S.R.L. Cluj-Napoca.
Investiția este finanțată din bugetul local al municipiului Deva.

Direcția de Asistență Socială Deva

Source