A fost modificată vârsta până la care tinerii pot primi locuințe ANL. Legea prevede o excepție pentru profesori și medici!

Termenul de repartizare a unei locuințe construite de Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) a crescut la 5 ani, după împlinirea vârstei de 35 de ani, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 55/2021 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

Concret, tinerii cu vârsta de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe ANL, destinate închirierii, pot primi repartiție în maximum 60 de luni de la împlinirea acestei vârste – adică, până la 40 de ani.

Excepție fac profesorii și medicii, care pot închiria locuințe ANL indiferent de vârstă. Noua reglementare prevede că specialiștii din învățământ și sănătate pot depune cereri pentru repartizarea unei locuințe ANL, destinate închirierii, indiferent de vârstă, dacă sunt angajați ai unităților din domeniile respective aflate în localitatea în care sunt amplasate locuințele și nu dețin o locuință în proprietate pe raza unității administrativ-teritoriale respective.

Direcția de Asistență Socială Deva

Source