Și internatul de la Liceul cu Program Sportiv va fi reabilitat cu fonduri europene

Primarul Municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă, a semnat Contractul de Finanțare pentru proiectul european „Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru clădirea internat a Liceului cu Program Sportiv Focșani”, cod SMIS 137528.
Proiectul prin care va fi reabilitat internatul Liceului cu Program Sportiv este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, valoarea totală fiind de 5.420.448,39 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.873.219,35 lei.
Lucrările din cadrul proiectului se vor executa pe parcursul a 18 luni și vor transforma actuala clădire într-una smart și prietenoasă cu mediul, ca urmare a investițiilor propuse – panouri solare pentru apă caldă, panouri fotovoltaice, pompe de căldură, sisteme de iluminat tip LED cu senzori de mișcare etc.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• Reducerea consumului anual de energie primară, în clădirea internatului Liceului cu Program Sportiv din Municipiul Focșani, prin implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice cu 61,11 %.
• Atingerea unui procent a energiei produse din surse regenerabile de energie de 23,16% din totalul energiei primare a clădirii, după implementarea măsurilor propuse prin proiectul – Creșterea performanței energetice și lucrărilor conexe pentru clădirea Internat a Liceului cu Program Sportiv Focșani.
La clădirea internatului vor fi realizate următoarele lucrări:
I. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:
• Montarea de sisteme compozite de izolare termică a fațadelor, parte opacă, cu o grosime a termoizolației de 15 cm;
• Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădirea publică, cu tâmplărie termoizolantă;
• Montarea de sisteme compozite de hidro-termo-izolare pe acoperiș cu o grosime a termoizolației de 25 cm.
II. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum:
• Dotarea cu corpuri de încălzire (ventiloconvectoare);
• Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire;
• Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru apă caldă de consum.
III. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu:
• Instalarea unui sistem cu 10 captatoare solare termice pentru prepararea apei calde de consum;
• Instalarea de pompe de căldură, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;
• Instalarea de panouri solare electrice.
IV. Lucrările de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat:
• Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente și incandescente;
• Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență, acolo unde acestea se impun pentru economia de energie.
V. Reabilitarea grupurilor sanitare:
• Reabilitarea rețelelor de apă rece/caldă;
• Înlocuirea obiectelor sanitare din grupurile sanitare de la etajele II și III și montarea de baterii cu fotocelulă, obiecte sanitare etc.
VI: Adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi.
VII. Lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU:
• Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu;
• Instalații de limitare și stingere a incendiilor;
• Sistem de desfumare.

VIII. Reabilitarea/modernizarea instalației electrice:
• Înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate;
• Lucrări de montare a instalației de paratrăsnet.
În acest moment se află în implementare alte trei proiecte europene de reabilitare energetică a unităților de învățământ din Municipiul Focșani, respectiv „Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret”, în valoare de 8,07 milioane lei, „Creșterea performanței energetice la Școala Gimnazială Anghel Saligny” în valoare de 2,6 milioane lei și „Creșterea performanței energetice la Liceul Economic Mihail Kogălniceanu”, în valoare de 1,9 milioane lei.

Tot pe această axă de finanțare au fost finalizate alte două astfel de proiecte, la Școala „Ion Basgan” și Școala „Duiliu Zamfirescu”.
La Liceul cu Program Sportiv (LPS) Primăria Municipiului Focșani derulează o amplă investiție în baza sportivă de aici.

Astfel, au fost realizate trei terenuri de tenis pe zgură, dintre care unul acoperit, precum și două terenuri multifuncționale pentru volei, baschet, minifotbal și handbal.

Pe lângă infrastructura sportivă, investiția a presupus și realizarea de parcări, alei pentru pietoni, spații verzi și un sistem de iluminat modern.
Investiția, finanțată de Primăria Municipiului Focșani, este de aproximativ 9 milioane lei.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Focșani

Source