Primăria Municipiului Focșani pune banii europeni la treabă prin implementarea la Direcţia de Asistenţă Socială (DAS) a proiectului european „Facilitarea accesului la servicii sociale de calitate ȋn Municipiul Focşani”. Contractul are o valoare totală de 2.995.111 lei, durata estimată de execuţie fiind de 16 luni.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea unui management performant şi facilitarea accesului la servicii de asistenţă socială de calitate ȋn Municipiul Focşani, prin reducerea birocraţiei, creşterea eficienţei, transparenţei şi integrităţii serviciilor oferite cetăţenilor ca urmare a implementării unui Sistem Informatic pentru Accesul la Servicii Sociale (SIASS).
Din punct de vedere tehnic, Accesul la Servicii Sociale (SIASS) înseamnă:
a) interfaţa cu cetăţenii beneficiari ai serviciilor sociale (front-end) cât şi modulele şi funcționalitățile ce vor permite, ȋn back-end, configurarea facilă a serviciilor oferite cetăţenilor şi integrarea cu alte servicii oferite de DAS şi serviciile/direcţiile din subordine;
b) un mediu realizat ȋn tehnologie web, astfel ȋncât utilizatorul final să nu fie dependent de o anumită tehnologie proprietară pentru a accesa serviciile atât la nivel intranet back-office cât şi la nivelul front-office, servicii publice online, aplicaţii de gestiune;
c) utilizarea de standarde deschise, asigurând interoperabilitatea prin servicii/API atât cu sistemele interne existente cât şi cu terţe sisteme gestionate de alte entităţi ale administraţiei locale sau centrale;
d) accesarea simultană de funcţionalităţi de către toţi utilizatorii acesteia, securitatea sistemului fiind asigurată prin parole la nivel de utilizator, accesul ȋn sistem făcându-se ȋn mod securizat.
Din punct de vedere funcţional, platforma va asigura:
– Registratură electronică
– Arhivă electronică
– Sistem de management documente şi fluxuri de lucru
– Sistem de gestionare electronică a managementului de caz şi a beneficiilor sociale acordate
– Rapoarte – platforma va oferi diverse rapoarte, specifice fiecărui modul ȋn parte, privind stadiile de lucru ale documentelor, responsabili, termene de răspuns, arhiva electronică la nivel de document şi grupări de documente etc.
În cadrul proiectului vor fi organizate sesiuni de formare pentru un număr de 50 de angajaţi DAS ȋn utilizarea şi administrarea sistemului.

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Focșani

Source