Rata incidenței este astăzi, 2 mai, în Șelimbăr, de 1,30 la mia de locuitori în ultimele 14 zile, iar asta înseamnă că localitatea poate intra în ”scenariul verde” din 4 mai. În 3 mai expiră perioada în care Șelimbărul iese din perioada în care a a funcționat sub legile care privesc localitățile în care rata incidenței este mai mare de 3. Din 4 mai, în situația în care în Șelimbăr se menține acest număr al incidenței, localitatea poate scăpa de o serie de restricții. Astfel, restaurantele pot deschide direct în interior la o capacitate de 50%, la fel ca în cazul cinematografelor.

Ce înseamnă ”scenariul verde”

Masca rămâne obligatorie

Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani atât în spațiile închise cât și în cele deschise, la nivel național, indiferent de rata de infectare din localitatea respective.

ACTIVITĂȚI LA TERASE ȘI RESTAURANTE

Vor funcționa fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și doar în intervalul orar 5,00-22,00, în județele/localitățile.

Aceleași criterii se aplică și pentru sălile de jocuri de noroc.

Important! Sunt interzise în interior activități de tip bar/club/discotecă. Sunt interzise evenimentele private de tipul petrecerilor.

În restaurante și cafenele, indiferent dacă își desfășoară activitatea în exteriorul sau în interiorul clădirilor, trebuie respectate următoarele măsuri:

O masă poate fi ocupată de maximum 6 clienți. Excepție de la această regulă fac membrii aceleiași familii, care au același domiciliu.

În cazul restaurantelor/cafenelelor din interior, clienții vor fi așezați la mese pe principiul “o masa ocupată, una liberă”, iar la intrare va fi afișat numărul maxim de persoane care se pot afla simultan în restaurant/cafenea.

În cazul teraselor se va respecta distanța de minimum 2 metri între ocupanții scaunelor meselor alăturate.

Clienții vor respecta circuitele de deplasare, stabilite astfel încât să fie păstrată distanța între persoane de minimum 1,5 metri.

La servirea la masă, personalul va purta mască și își va dezinfecta mâinile înainte de fiecare servire.

Dezinfecția meselor se face după fiecare client/grup.

Nu este permis transferul meniurilor, solnițelor, olivierelor, tacâmurilor și al altor obiecte de pe o masă pe alta fără a fi dezinfectate în prealabil.

Dezinfectarea mâinilor la intrarea clienților în cafenea/restaurant și la intrarea și ieșirea din grupurile sanitare.

Sunt permise activitățile unităților de alimentație publică ce funcționează în regim de vânzare la pachet.

Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și doar în intervalul orar 5,00-22,00.

Administratorii unităților de alimentație publică au obligația să ia măsuri pentru limitarea oricăror activități care presupun interacțiunea fizică între clienți, inclusiv cele de divertisment (ex: dans, jocuri, etc)

Ocuparea locurilor se va face cu rezervare anterioară sau cu înscriere la sosire într-un registru întocmit de operatorul economic. Excepție fac clienții unităților de alimentație publică ce deservesc unități de cazare, unde rezervarea se poate face pe baza numărului camerei unde sunt cazați clienții.

Este recomandată plata cu cardul!

Aceleași prevederi privind orarul de lucru sunt valabile și pentru operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc.

Atenție! Spațiile exterioare în care se desfășoară activități de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice, care au fost amenajate având cel puțin doi pereți și un acoperiș, indiferent de natura acestora, sunt considerate spații închise și se aplică regulile pentru unitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice care își desfășoară activitatea în spații închise.

ACTIVITĂȚI DE DIVERTISMENT, RECREAȚIONALE ȘI CULTURAL – EDUCATIVE 

Pot fi desfășurate activități cu public cu următoarele măsuri de precauție:

Biblioteci și librării

Purtarea măștii de protecție sanitară, verificarea temperaturii corporale la intrarea în incintă, dezinfectarea mâinilor la intrare și utilizarea covoarelor cu dezinfectant instalate la intrare, accesul în sălile de lectură va fi redus, cu respectarea prevederilor referitoare la distanțarea socială, astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 1,5 metri între oricare 2 persoane sau 4 metri pătrați pentru fiecare vizitator.

Activități recreative și sportive

Sunt permise cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună.

Activitatea operatorilor economici din domeniul sălilor de sport și/sau fitness desfășurată în spații închise este permisă.

Spectacole și proiecții de filme

Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului.

EVENIMENTE PRIVATE

Sunt interzise, indiferent de valoarea indicelui de răspândire a noului coronavirus, evenimentele private de tipul petrecerilor.

EVENIMENTE PUBLICE

Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție.

CURSURI DE INSTRUIRE ȘI WORKSHOPURI PENTRU ADULȚI

Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 25 de persoane în interior și de maximum 50 de persoane în exterior și cu respectarea normelor de sănătate publică.

ACTIVITATEA CULTELOR RELIGIOASE, INCLUSIV A SLUJBELOR ȘI RUGĂCIUNILOR COLECTIVE

Organizarea de procesiuni și pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva activitate.

Activitățile religioase în interiorul lăcașelor de cult și în locațiile unde se organizează slujbe cu caracter privat se desfășoară cu participarea unui număr de maximum 16 persoane.

În interiorul lăcașelor de cult și în locațiile unde se organizează slujbe cu caracter privat este obligatorie purtarea măștii, astfel încât să acopere gura și nasul.

Slujbele care se vor oficia de către personalul de cult, în aer liber, se vor desfășura cu menținerea distanței de 1,5 m între persoane.

În cadrul ritualurilor religioase în care se vor folosi obiecte de cult care intră în contact cu credincioșii, acestea se vor dezinfecta după fiecare utilizare.

Se vor dezinfecta periodic, o dată la 4 ore, obiectele sau suprafețele frecvent atinse (de exemplu, mânerele ușilor, balustrade, scaune).

TRANSPORTUL PERSOANELOR

Este permis fiecare tip de transport (terestru, subteran, aerian și naval) cu respectarea următoarelor condiții.

Pe durata efectuării cursei, conducătorul auto poartă mască de protecție, astfel încât să îi acopere gura și nasul.

Pentru accesul la bordul mijlocului de transport și pe toată durata călătoriei, pasagerii sunt obligați să poarte masca de protecție, astfel încât să le acopere gura și nasul.

Pentru transportul rutier internațional de persoane, în punctele de îmbarcare, operatorii de transport au obligația de a asigura măsurarea temperaturii cu dispozitive tip termoscanner pentru fiecare pasager. Se va refuza îmbarcarea persoanelor cu o temperatură >37,3ºC și li se va recomanda să consulte de urgență medicul de familie.

Spațiul destinat conducătorului mijlocului de transport va fi separat fizic sau primul rând de scaune va fi păstrat liber, pentru a evita interacțiunea apropiată cu pasagerii.

La îmbarcare/debarcare, pasagerii trebuie să respecte o distanță minimă de siguranță unul față de celălalt.

Accesul pasagerilor în mijlocul de transport se realizează pe ușa din față, iar coborârea se realizează pe cealaltă/celelalte ușă/uși, dacă aceasta/acestea există.

Transportul pasagerilor în microbuze este permis doar pe scaun, cu respectarea regulilor generale de protecție.

Transportul pasagerilor în regim de taxi, transport alternativ și transport în regim de închiriere cu șofer – pasagerii pot ocupa doar locurile din spate ale mașinii, conducătorul mijlocului de transport poartă mască de protecție, astfel încât să îi acopere gura și nasul, iar mijlocul de transport va fi dotat cu dezinfectant pe bază de alcool, spațiul destinat conducătorului mijlocului de transport va fi separat fizic de locurile din spate, pasagerii au obligația de a purta masca de protecție la urcarea în mijlocul de transport și pe toată durata călătoriei, în cazul mânuirii bagajelor clientului sau interacțiunii fizice cu alte persoane, conducătorul mijlocului de transport este obligat să utilizeze mănuși, să le depoziteze într-o pungă special destinată după utilizare și să își dezinfecteze mâinile după îndepărtarea acestora.

Conducătorul mijlocului de transport este obligat să igienizeze și să dezinfecteze zilnic interiorul vehiculului.

DEPLASAREA PIETONILOR

Este permisă circulația persoanelor în grupuri pietonale formate din maximum 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii.

Este interzisă deplasarea persoanelor în afara locuinței, indiferent de metoda de deplasare și pe întreg teritoriul României, în intervalul orar 22.00 – 05.00, cu următoarele excepții (pe baza declarației pe propria răspundere/adeverinței de la angajator):

– deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

– deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

– deplasări în afara localităților a persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

– deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie. (sursa: stirioficiale.ro)

Source