DISPOZIŢIA nr. 271 din 23.02.2021 privind modificarea Dispoziției nr.251/17.02.2021 – privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ pentru data de 23.02.2021
PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art.134, alin.(1), lit. a) și art.196 alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.91/25.03.2020 – privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;

DISPUNE :

Art.1: Se modifică prevederile art.1 din Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara nr. 251/17.02.2021, după cum urmează:

            ”Art.1: Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în  ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, în data de 23.02.2021, ora 17,00, prin platforma online de videoconferință”.

Art. 2: Celelalte prevederi ale dispoziției rămân neschimbate.

Art. 3: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR, DOMINIC FRITZ

SECRETAR GENERAL,  CAIUS ȘULI

The post Ședință ordinară online first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source