DISPOZIŢIA nr. 1.014 din 21.07.2021 privind  convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ pentru data de  27.07.2021


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art.134, alin.(1), lit. a) și art.196 alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE :

Art.1: Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, în data de 27.07.2021, ora 17,00,  în  Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara din B-dul C.D. Loga, nr.1.

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

           (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

SECRETAR GENERAL,

CAIUS ȘULI

The post Ședință ordinară în 27.07.2021 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source