ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
MUNICIPIUL TIMIŞOARA
PRIMAR
       
 

DISPOZIŢIA nr. 371 din 09.03.2022 privind   convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ pentru data de  15.03.2022


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art.134 alin.(1) lit. a), art.134 alin.(3) lit. a) , art.134 alin.(5) și  art.196 alin. (1)  lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

DISPUNE :

Art.1: Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, în data de 15.03.2022, ora 17,00,  prin platforma online de videoconferință.

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

           (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

SECRETAR,

CAIUS ȘULI

Anexă

PLEN din data de 15.03.2022

 

 
 

The post Ședință ordinară a Consiliului Local din data de 15.03.2022 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source