Hotărarea nr. 10 privind însușirea rezultatului inventarierii patrimoniului public și prival al Comunei Buceș pentru anul 2021

Hotărârea nr. 11 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiştile proprietarilor şisau deţinătorilor legali ai comunei Buceș

Hotărârea nr. 12 privind aprobarea participării Comunei Buceș la „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi”

Hotărârea nr. 13 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Buceș să aprobe în AGA ADI SIGD

Hotărârea nr. 14 privind aderarea Comunei Buceș la Asociaţia RÂUL MARE, cu sediu în comuna Horea. Sat Horea, str. Valea Arăzii, nr. 2, Județul Alba

Hătărârea nr. 15 privind alegerea presedintelui de ședintă

Source