DISPOZIŢIA nr. 2007 din 3.12.2021  privind  convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 07.12.2021


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art.134, alin. (1), lit.(a) , alin.(3), lit.(b) și art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrartiv, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 – privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;

DISPUNE :

Art.1: Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 07.12.2021, ora 17,00, prin platforma online de videoconferință.

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

           (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

 

SECRETAR GENERAL,

CAIUS ȘULI

Anexă la Dispoziția nr.2007 din data de 03.12.2021

  1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței   Consiliului Local din  23.11.2021.
  1. Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor publice din Municipiul Timișoara – TIMPARK.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în calitate de partener, a Municipiului Timișoara la proiectul intitulat “A New Diversity Chapter for Europe – European Network of Towns for DIVERSITY”/„Un nou capitol privind diversitatea pentru Europa – Rețeaua europeană a orașelor pentru DIVERSITATE”, proiect aprobat de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) din Bruxelles în cadrul programului „Europa pentru cetățeni” 2019-2024, Rețele de orașe și a contribuției Municipiului Timișoara în acest proiect, nr. 625821-CITIZ-1-2020-2-BG-CITIZ-NT.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului liber al elevilor, în curțile și pe terenurile de sport din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Timișoara pentru desfășurarea activităților recreative și sportive extrașcolare.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuințe și funcțiuni complementare”, Extravilan, Timișoara, Zona Torontal- Metro 2, C.F.445218, nr.cad.445218.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de  zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul Dominic Fritz  și  au fost trimise spre avizare comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

The post Ședință extraordinară first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source