DISPOZIŢIA nr. 1.332 din 3.08.2021 privind convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 03.08.2021


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (4) și art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrartiv, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE :

Art. 1: Se convoacă DE ÎNDATĂ membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 03.08.2021, ora 14,00 , la  Filarmonica  Banatul Timișoara, din B-dul C.D. Loga, nr.2.

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

            (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

SECRETAR GENERAL, 

CAIUS ȘULI


The post ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 03.08.2021 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source