DISPOZIŢIA nr. 1637 din 21.09.2021 privind convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 21.09.2021


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (4) și art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrartiv, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE :

Art. 1: Se convoacă DE ÎNDATĂ membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 21.09.2021, ora 17,00,  în  Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara din B-dul C.D. Loga, nr.1.  

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței:

      1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, stabilirea criteriilor de integritate și indicatorilor cheie de performanță.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialul  înscris pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

            (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului  de hotărâre.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

SECRETAR GENERAL, 

CAIUS ȘULI

The post Ședință extraordinară în data de 21.09.2021 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source