DISPOZIŢIA nr. 2.071 din 10.12.2021 privind  convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 16.12.2021


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art.134, alin. (1), lit.(a) , alin.(3), lit.(b) și art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE :

Art.1: Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 16.12.2021, ora 12,00, la Filarmonica  ”Banatul” Timișoara,  B-dul C.D. Loga nr.2.

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței:

            Ședința Consiliului Local al Municipiului Timișoara dedicată comemorării eroilor martiri și aniversării a 32 de ani de la începerea Revoluției din Decembrie 1989 de la Timișoara.

Art.3: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

p. SECRETAR GENERAL,  

SIMONA DRĂGOI

The post Ședință extraordinară în data de 16.12.2021 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source