ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
MUNICIPIUL TIMIŞOARA
PRIMAR
                            
 

DISPOZIŢIA nr. 388  din 16.03.2022 privind convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 16.03.2022


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

 În conformitate cu prevederile art. 133  alin. (2)  lit.a), art.134 alin.(4)  și art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Pentru  optimizarea   îndeplinirii atribuțiilor ce revin compartimentelor funcționale  din cadrul  structurii organizatorice se impune adoptarea de măsuri imediate;

Având în vedere derularea evenimentelor din Ucraina și necesitatea acordării de sprijin și asistență umanitară refugiaților;

DISPUNE :

Art. 1: Se convoacă DE ÎNDATĂ membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 16.03.2022, ora 16,00, prin platforma online de videoconferință. 

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre privind înființarea Administrației pentru  Sănătate  și Educație a Municipiului Timișoara prin reorganizarea structurală a serviciilor publice de  sănătate și educație  oferite de municipalitate.   

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea organizării şi statului de funcţii pentru  aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

3. Proiect de hotărâre privind  derularea activității Centrului de Suport Timișoara pentru Ucraina la sediul din Bvd. General Dragalina nr.38-42.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

            (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR, DOMINIC FRITZ SECRETAR GENERAL,  CAIUS ȘULI    

Anexă la Dispoziție

The post ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ a Consiliului Local pentru data de 16.03.2022 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source