DISPOZIȚIA nr. 1.507 din 31.12.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 05.01.2021

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. (a), art. 134 alin. (1), lit. a) și art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Adininistrativ;

Avănd în vedere prevederile Hotărării Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 – privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;

DISPUNE :

Art. 1: Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 05.01.2021, ora 17,00, la Filarmonica ”Banatul” Timișoara, din B-dul C.D. Loga nr.2.

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței:

  1. Alegerea celui de-al doilea Viceprimar a1 Municipiului Timișoara.

Art. 3: Consilierii locali vor prelua materialul înscris pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www primariatm.ro.

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

pt. SECRETAR GENERAL,

SIMONA DRĂGOI

Articolul Ședință extraordinară, 5.01.2021 apare prima dată în Primăria Municipiului Timișoara.

Source