DISPOZIȚIA nr. 60 din 15.01.2021 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 19.01.2021

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. (a), art. 134 alin. (1), lit. a) și art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Adininistrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1: Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 19.01.2021, ora 17,00, la Filarmonica ”Banatul” Timișoara, din B-dul C.D. Loga nr.2.

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este prevăzut în Anexă care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3: (1).Consilierii locali vor prelua materialul înscris pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

(2).Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www primariatm.ro.

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

SECRETAR GENERAL

CAIUS ȘULI

Articolul Ședință extraordinară, 19.01.2021 apare prima dată în Primăria Municipiului Timișoara.

Source