Turnu Măgurele Digital este un proiect finanțat prin Programul operațional Capacitate Administrativ 2014 – 2020, din Fondul Social European.

Cod proiect: SIPOCA 1217/MySMIS2014+ 155151

Beneficiarul proiectului: UAT Municipiul Turnu Măgurele

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activitații la nivelul UAT Turnu Măgurele în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor exclusive prevazute de OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prin implementarea de măsuri de digitalizare menite să ajute la standardizarea modului de lucru și a activităților specifice, la creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice și interconectarea cu ceilalți actori care operează sisteme informatice compatibile, atât din perspectiva back-office, cât și din perspectiva front office.

Rezultatele proiectului

  • Rezultat proiect 1 – Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung, implementat prin Strategia de Transformare Digitală a Municipiului Turnu Măgurele
  • Rezultat proiect 2 – Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementat prin Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul UAT Turnu Măgurele

Perioada de implementare a proiectului: 05.04.2022 – 29.12.2023

Valoarea proiectului: 3.995.840,00 lei din care finanțare europeană nerambursabilă de 3.915.923,20 lei și 79.916,80 lei contribuție proprie.

Documente anexate

Contracte

Livrabile

Source