Începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, Ministerul Educației și Cercetării asigură desfășurarea în unitățile de învățământ a Programului național pilot de tip “Școala după școală”, pentru elevi, de la clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a inclusiv, în conformitate cu prevederile Ordinului M. E. C nr. 3300/ 2021.

În acest sens, la nivelul unității de învățământ se vor organiza activități remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competențelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar și de acces la niveluri superioare de educație și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii.

Se vor organiza 20 de ore de activități remediale/ lună/ elev, cu prezență fizică în clasă.

Pot beneficia de acest program de pregătire elevii aflați în cel puțin una din următoarele situații:

a) elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/ conexiune fiabilă la internet;
b) elevul se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau are situația școlară neîncheiată la cel puțin o disciplină;
c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele școlare obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului în derulare.

Înscrierea elevului pentru a participa la activitățile de educație remedială organizate în cadrul Programului “Școala după școală” se realizează pe baza solicitării scrise a părintelui sau a reprezentantului legal (CERERE PĂRINTE), care se va depune sau transmite prin fax: 021/3121303 sau e-mail: [email protected] la secretariatul unității noastre de învățământ, până pe data de 3 martie 2021.

Source