Sala de sport din comuna Deleni sat Maxut Jud. Iasi a fost finalizată si recepționată pe 06.12.2022. Inaugurarea va avea loc dupa obținerea tuturor autorizațiilor de funcționare prevăzute de lege.

Source