Primaria Municipiului Tulcea | S.C. Neo-Cons S.R.L. – Verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție (PAC, POE, PT, detalii de execuție, documente avize, acorduri, dispoziții de șantier) pentru obiectivul de investiții „Construire Gravity Parc Ciuperca, Municipiul Tulcea”

Source