Ca rezultat al sesizărilor făcute de timișoreni prin noua aplicație lansată de Primăria Municipiului Timișoara în luna noiembrie, dar și ca urmare a modificărilor făcute în 2022 în cadrul legislației locale în domeniu, municipalitatea pune la dispoziția cetățenilor o nouă rubrică unde pot sesiza neregulile în organizarea de șantier.

Primăria Municipiului Timișoara intensifică demersurile logistice și organizatorice, astfel încât să asigurăm cele mai bune condiții pentru derularea activităților din programul pregătit pentru anul 2023.

Astfel, Biroul Avize și Control Mediu a crescut frecvența controalelor pe teren, pentru a verifica respectarea prevederilor legale la șantierele deschise care ocupă temporar o parte a domeniului public.

De asemenea, având în vedere că primim sesizări de la cetățeni, cu privire la nereguli în organizarea de șantier, la anumite obiective, punem la dispoziție o categorie dedicată acestui tip de probleme, pe platforma de sesizări a Primăriei Municipiului Timișoara, secțiunea Șantiere.

Aceste nereguli le puteți sesiza pe https://sesizari.primariatm.ro

Eforturile administrației locale vizează, în primul rând, prevenirea încălcării normelor în vigoare și depunem toate diligențele pentru a informa corect și complet executanții, înainte de începerea lucrărilor. În Acordul de ocupare a domeniului public emis de primărie, sunt menționate toate cerințele prevăzute de actele normative în vigoare, astfel încât lucrările să se deruleze cu un impact minim asupra funcționalității zonei, confortului cetățenilor și traficului rutier sau de pietoni.

Amplasarea schelelor se va realiza cu plasă de protecţie şi cu respectarea condiţiilor pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în deplină siguranţă. În acest sens, schelele vor fi prevăzute cu tunel de trecere. Acolo unde nu este posibil, se va asigura circulaţia pietonală prin amenajarea unui trotuar provizoriu din plăci de beton prefabricate ori podină de lemn sau se va redirija circulaţia pietonală, cu aprobarea Comisiei de Circulaţie a Primăriei Municipiului Timişoara.

O cerință importantă este legată de păstrarea curățeniei pe căile publice (străzi, trotuare, alei, curţi). Solicităm tuturor executanților să acorde atenție depozitării și utilizării materialelor de construcţie și deșeurilor în organizarea de șantier și în jurul acestuia, chiar dacă au plătit taxa de ocupare a domeniului public. Firmele, dar și persoanele fizice autorizate care execută lucrări de construcții, reparații și demolări la clădiri sau lucrări edilitar gospodărești au obligația să nu depoziteze deșeurile din construcții și demolări de orice fel sub schelă și să asigure în permanență curățenia. Nerespectarea acestor obligații, ocuparea unei suprafețe mai mari şi pentru o perioadă mai mare decât cea aprobată, atrage după sine aplicarea de sancțiuni contravenționale, potrivit legii.

În ceea ce privește reziduurile şi deșeurile rezultate în urma lucrărilor, acestea vor fi depozitate numai în recipiente standardizate de tip container de diverse capacități, închiriate de la un operator economic autorizat care va asigura transportul acestora. Deșeurile cu volum de până la 1 mc se preiau gratuit la cele 4 centre de colectare ale Primăriei Timișoara, operate dei RETIM.

Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisă pe obiectele de artă monumentală şi monumentele de for public, pe monumentele istorice, cu excepţia firmelor care anunţă activitatea ce se desfăşoară în interiorul clădirii şi a mesh-urilor amplasate pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare / restaurare în condiţiile prezentei legi. De asemenea, pot fi amplasate mijloace de promovare a unor campanii de interes public.

În situația în care se constată abateri de la aceste acte normative, într-o primă etapă se întocmește un plan de măsuri pentru intrarea în legalitate. Dacă operatorul nu se conformează, sunt aplicate sancțiunile cuprinse între 2000 și 2500 lei pentru persoane juridice și 1500 și 2000 de lei pentru persoane fizice.

Cartea de vizită a Timișoarei în 2023 depinde foarte mult și de modul în care fiecare cetățean se implică în efortul de a respecta normele legale și de conviețuire socială, astfel încât orașul nostru să fie perceput la adevărata sa valoare de spațiu al civilizației și culturii europene.

Serviciul Comunicare

The post Rubrică dedicată pentru sesizarea șantierelor murdare, pe aplicația de sesizări și reclamații a Primăriei Municipiului Timișoara first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source