Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat pentru promovarea in treaptă profesională imediat superioară celei deținute,pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ce va fi sustinut in data de 10.03.2022 – proba practică

Source