Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în clasă a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi al structurilor fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea, organizat în data de 22.02.2023 – proba scrisă – Primăria Municipiului TulceaSource