Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante de director executiv în cadrul Direcției Tehnice și șef serviciu în cadrul Serviciului Dezvoltare Investiții – Primăria Municipiului Tulcea


Source